• d8482999e25642bc961d5c24f1c42bc9
 • 710eab660ccab0d717192996aec9e7f3
 • 1c5e4989fdaf5e42ada981f373eb1eac
 • 00029f12f7d8e7568ba72a1a7686a708
 • 6fef0d179afb50abf773ba054314cb4c
 • e55204170d8bc48bd63aa4e459e7629c
 • 64e6ac5187805621f74bbd2d9d5251c0
 • 7f4b74986e36b01f12a1466b03f931bb
 • 5f6dc02fe7872d0f156d8e718c799371
 • d72b22c12f268c048b811b0e4d9425e2
 • a7130f83726125084addedace5cc86b6
 • 27d4d53e0611a57d76ac105072dd269d
 • 242e78c75c90699da14fb5f3ea260564
 • 92e34fbae5884a5925ced87ee051e96b
 • bfa0a7dfc95aad468412eac214aaec01
 • 5718ef9a216c3ec85175a44875d9058d
 • c2042bdb5f59d81377c7ed75f423453f
 • 80883eacb808324735a65184b975af2e
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định về ...
Theo đó, trường tiểu học được đánh giá theo 4 mức: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá cho từng mức, cụ thể: Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (gồm 4 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3 - Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4